MSX to I²C?

Por frits9164

Resident (64)

Imagen del frits9164

08-05-2012, 18:02

Hello,
I have a question: Suppose you have an I ² C application on your MSX connected, then the question is how can I control or programming this application on a simple way ? What ways can you solve this problem (for me is it a problem!)the best?
Does someone have experience with this sort of application "MSX to I²C".
Best regards Fritz

Login sesión o register para postear comentarios

Por msxholder

Champion (399)

Imagen del msxholder

08-05-2012, 21:05

I know for about twenty years ago an person of Philips who made several Applications for I2C
An known engineer is also "uniface" Klaas Robers .

Por msxholder

Champion (399)

Imagen del msxholder

08-05-2012, 21:32

PCF 8574

Por frits9164

Resident (64)

Imagen del frits9164

09-05-2012, 02:09

Soms is het belangrijk dat je opvalt, maar soms is het belangrijk naar mensen te luisteren. ik wil enkel iets leren wat ik nog niet weet, daardoor vraag ik hier op deze SITE om meer te weten te komen , niet om "grappige" wetenswaardigheden te horen over een "KLAAS ROBERS", hij is toevallig wel een PROFESSOR en gepensionneerd VERLEDEN JAAR. En dat is toevallig mij ook gebeurt.
Zo ik vraag nu aan de broekjes "Hoe kan ik een MSX koppelen aan een I²C applicatie?"
Trouwens ik heb Meneer "Klaas Robers" persoonlijk ontmoet tijdens het ontstaan van "UINIFACE"met al zijn applicties!
Ik weet dat het in het "Engels" moet , maar het moet me even van het hart.
MSXHOLDER ik weet niet JONG je bent, maar een klein beetje respect zou toch een beetje op z'n plaats zijn.

Sometimes it is important that you notice, but sometimes it's important to listen to people. I just want to learn something what I do not know, therefore I ask here on this SITE to find out, not "funny" facts to hear about a "KLAAS Robers," he happens to be a professor and retired last year. And that happens to me allso. So I would now ask the littlle ones "How can I connect an MSX to an I ² C application?"
Anyway I'm Mr. "Klaas Robers' personally met during the creation of" UINIFACE "with all its applicties!
I know it's in the "English" should be, but me heart was speaken very loud.
Greetings Fritzy
MSXHOLDER I know you're not young, but a little respect would be on this place.
Greetings Fritzy

Por Alexandre_Taito

Champion (325)

Imagen del Alexandre_Taito

09-05-2012, 07:49

Danjovic did some with I²C on his blog:
http://hotbit.blogspot.com.br/

Por Manuel

Ascended (18946)

Imagen del Manuel

09-05-2012, 09:48

OFFTOPIC: I think msxholder and frits9164 are about the same age Tongue

Por Sander

Founder (1871)

Imagen del Sander

09-05-2012, 21:50

Why not also share some facts about people? It's not that MSXHolder offended anyone. Cheer up. Of course we respect people. Sometimes sharing facts leads to rediscovery of old software, and helps in an indirect way.

Por Sander

Founder (1871)

Imagen del Sander

09-05-2012, 21:51

And most people here are not young, comes with a system 30 years old. ;-)