USB MSX cartridge reader

van Sander op 20-12-2002, 10:44 translated by Sonic_aka_T
Onderwerp: MSX Revival
Talen:

Bron: Alex Wulms / MSX Mailinglist

Het ziet er naar uit dat de MSX Association langzaam aan begint met de nieuwe hardware ontwikkelingen. Het eerste project is een USB MSX Cartridge lezer die je op je PC kunt aansluiten. Hiermee is het dan mogelijk om MSX cartridges vanuit een MSX emulator te leven. De MSX Association zoekt naar ontwikkelaars buiten Japan om een wereldwijde standaard voor ROM readers te maken.

Indien Sunrise of andere hardware ontwikkelaars bereid zijn om te helpen worden zij verzocht om contact op te nemen met de MSX Association. De controle software voor deze interfact zal publiek worden zodat andere MSX emulators dit USB apparaat ook kunnen ondersteunen. Mogelijk kan dit ook worden gezien als een eerste stap naar een nieuwe MSX. Een nieuwe MSX zonder cartridge slots, maar in plaats daarvan een USB poort.

Relevant link: MSX Association