Misoneko

van snout op 30-04-2004, 13:45 translated by Sonic_aka_T
Onderwerp: Music
Talen:

Bron: VGM or Chiptune News

Minesoko en Mabu zijn twee componisten die regelmatig MSX muziek instuurden naar het polaire MSX tijdschrift 'MSX Fan'. Nu hebben ze 21 nummers die ooit voor MSX Fan geschreven waren omgezet naar MP3 formaat en op de 'sounds' pagina van hun website geplaatst.

Relevant link: Minesoko's website