Img2spr converter

van andrear1979 op 29-03-2008, 22:43 translated by [D-Tail]
Onderwerp: Software
Labels: Utilities
Talen:

Er is een nieuwe command line utility uitgekomen voor Windows in de MSX software sectie van andrear's website. Met deze nieuwe tool kun je spritepatronen uit een 16x16x24b PNG-plaatje halen (andere formaten zouden ook kunnen werken), waarna ze bijvoorbeeld naar MSX-BASIC geconverteerd kunnen worden.

Hoewel de tool erg simpel is, kan deze erg handig zijn voor MSX-ontwikkelaars die zich bezighouden met wedstrijden die op dit moment gehouden worden (o.a. 2KBOS, de 25th MSX anniversary BASIC contest en de aankomende MSXdev'08). De broncode wordt meegeleverd (C, gecompileerd in Windows met gcc-MinGW).

Bijbehorende link: andrear's website - software sectie