Mkd, libposix en codefont door Diederick de Vries

van snout op 26-04-2006, 20:42 translated by [D-Tail]
Onderwerp: Software
Labels: Utilities
Talen:

Bron: MSX Banzai!

Diederick de Vries heeft stukken software uitgebracht op zijn website - gratis, onder de GNU Public License.

  • MKD - Een vervanger voor het mkdir-commando uit MSXDOS2, waarmee je meerdere mappen in één keer kunt aanmaken
  • libposix - Een library met daarin handige Hitech C-functies zoals strtok(), strcspn(), strspn() en strpbrk()
  • Codefont - een font voor MSX waarmee broncode er netter uit komt te zien.

Bijbehorende link: Diederick de Vries's MSX-pagina